Historie

Na jaře roku 1956 pořádala osvětová beseda v Praze 2 několik kurzů společenské zábavy a kouzel, které vedl Karel Zrůbek. Kurzy byly velmi dobře připraveny, a tak se stalo, že posluchači zcela propadli kouzlům. Tento kurz mimo jiné navštěvovali Jan Fechtner, František Bartoš a Gustav Unterfranc. Na jednu z těchto schůzek pozval Karel Zrůbek pana Karla Zintla, který seznamoval přítomné s taji servant a Zdeňka Šťáhlavského, který předvedl kurzistům speciálně upravené karetní hry.

Po skončení kurzu zůstala otázka jak pokračovat. Karel Zrůbek a Karel Zintl se dohodli, že pro kurzisty založí zájmový kroužek. Dne 12. října 1956 byli zájemci svoláni do kavárny 'U Nováků', kde byl magický kroužek založen. Předsedou byl zvolen Karel Zrůbek a jednatelem Jan Fechtner. Karlu Zintlovi vděčíme za návrh klubového jména, odznaku a stanov. Do roku 1957 vystřídal KIM několikrát místo svého působení (U Fleků, U Zpěváčků, Klub 5, Koruna, Dubrovník).

V roce 1957 se klub scházel v místnostech OB Praha 2 v Nuslích, kde byl malý sál s jevištěm a teprve zde začal klub správně fungovat. Dne 11. 2. 1957 byla svolána první valná hromada, na které byl předsedou klubu zvolen Václav Hájek a jednatelem Jan Fechtner. 30. 3. 1963 zde byl poprvé uspořádán Večer děsu, který připravili tito členové - Jan Fechtner, Karel Poláček, František Bartoš a Zdeněk Štáhlavský. Byly vytvořeny 'glejty' a přísaha napsaná Marií Stroblovou. Od 1. 1. 1966 se klub scházel v místnostech v Rumunské ulici 25. V těchto prostorách dne 28. 3. 1967 jednali zástupci magických klubů o společných programech.

Na půdě KIM - clubu byl na schůzkách předních pražských magiků dán popud k ustanovení "Unie pražských magiků".

Když "Unie pražských magiků" začala vydávat odborný časopis "Čáry máry", ukončili jsme dnem 7. 1. 1969 vydávat klubový časopis KIM - revue, který vycházel celkem sedm let. V klubu je vždy jedenkrát ročně pořádána soutěž "O nejlepšího kouzelníka KIM - clubu" v kategorii jevištní magie a mikromagie. Tato soutěž je pro každého člena povinná.

Každý nový adept projde školením, které obsahuje deset lekcí. Každá z těchto lekcí je uvedena přednáškou, která má vztah k magii. V jedné lekci se adept naučí pěti trikům, které jsou vybrány tak, že zahrnují všechny známé formy magie. Členové jsou průběžně seznamováni s novinkami z časopisů a s děním ve světě. Hodně posluchačů upoutalo systematické čtení magického románu Hanse Friedricha nazvané podle jednoho triku "Tajemství třetí ruky". Na oživení klubových schůzek byl s velkým úspěchem připraven cyklus "dnes večer bavím já", kde se předem určený člen stal organizátorem a režisérem celého večera.

V klubu se často pořádaly burzy kouzelnických rekvizit. Mezi nejoblíbenější klubové pořady patřily - Večer kouzel a humoru, Café - magic - show, Mikulášské nadílky pro děti, Večery s kouzly.

V klubu byl také uspořádán Kurz pohybové výchovy, který vedla Sylvie Randová a Kurz mluveného slova, který vedla Milena Machová. KIM - club spolupracoval se všemi pražskými kluby a aktivně se podílel na jejich akcích. Za svou činnost byl KIM - club vyhodnocen na konferenci UPM jako nejaktivnější klub poprvé již v roce 1970. Za rok 1980 byla činnost našeho klubu ohodnocena udělením medaile Jindřicha Balcara. Závěrem lze říci, že si členové ze svého středu vždy zvolili takový výbor, který zaručoval vysokou aktivní úroveň klubu.

Převratem skončilo poklidné období KIM - clubu. Místnosti, kde jsme se scházeli, jsme museli vyklidit. K vyklizení došlo velmi drasticky - byli jsme vyhozeni na chodník doslova a do písmene. Všechny naše věci tak sloužily náhodným chodcům. Po upozornění jsme věci odvezli a uschovali různě u členů klubu. Díky přátelskému pochopení Diablo klubu, který sídlil nedaleko ÚKDŽ, jsme mohli navštěvovat společné schůzky. Potom následovala další strastiplná cesta jako v roce 1957.

1991 - ÚKDŽ s Diablo
1992 - divadélko Jiskra
1993 - Spektrum
1994 - 1997 ÚDA - Praha 6

Celé toto období byl předsedou Jan Stach, který touto strastiplnou cestu procházel s ostatními členy KIMu.

Po několikaletém spánku se začínají psát nové dějiny KIM - clubu.

Nejvíc práce dalo sehnat vhodný prostor pro klubové schůzky. Po šesnácti měsících jsem našel místo v Hudební škole na Praze 11 - Háje. Prostor byl vyhovující, malá kavárna a hlavně krásný sál (podobný jako v Rumunské ul.). Svolal jsem na 22.2. 2000 všechny členy a prvního adepta Michala Béra na zahajovací schůzi. Byl jsem potěšen velkou účastí členů a hostů.

Postupem času jsem zjistil, že další existence klubu nebude závislá na účasti členů, a proto jsem se rozhodl omladit členskou základnu. Ve spolupráci s Honzou Jedličkou jsme získali pro klub výborné a talentované adepty z jeho kouzelnické školy, kteří vdechli do klubové činnosti elán a energii. V březnu 2000 opět začaly Kurzy magie pro adepty (M. Bér, R. Chytil).

Co dodat závěrem? Byl bych moc rád, kdyby se nám podařily realizovat všechny naše naplánované akce až do roku 2006, kdy budeme psát podobné shrnutí naší činnosti a doufám, že se nám podaří rozšířit členskou základnu o další nové talentované kouzelníky. To budeme již slavit kulatou PADESÁTKU. Je pochopitelné, že sám na to již nestačím, a proto uvítám jakoukoliv pomoc z řad členů klubu.

Jaroslav Kunc
předseda KIM-clubu